Y Goeden Eirin
English

Croeso!

Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd LL54 7EF
+44 (0)1286 830942
e-bost: eluned.rowlands@tiscali.co.uk

Good Hotel Guide Editor’s Choice Award Logo - Green hotels
 

Y Goeden Eirin appears in Alastair Sawday's guide and website
WelcomeWeb Award
easy b & b

Mae’r Goeden Eirin mewn treflan fechan o’r enw Dolydd rhwng y Bontnewydd a’r Groeslon yng Ngwynedd. Beudy cerrig yn perthyn i fferm yr Hendre ydoedd yn wreiddiol, ond fe’i hadnewyddwyd yn gartref ar ddechrau wythdegau’r ganrif ddiwethaf. Am gyfnod yr adeg honno roedd yno fwyty trwyddedig llwyddiannus iawn, ond pan werthwyd yr adeiladau i berchnogion newydd, peidiodd â bod yn fwyty.

Yn 2003 fe’i prynwyd yn ôl gan y perchnogion gwreiddiol, ac yn 2006 penderfynasom gynnig gwely a brecwast, ynghyd â phryd nos yn ein hystafell fwyta drwyddedig. Cynigir croeso personol i ymwelwyr o bedwar ban byd mewn cartref sydd â chymeriad trwyadl Gymreig a Chymraeg.

I weld fideo o'r Goeden Eirin...cliciwch yma.

The welcoming Eluned and John have created an unusually delightful space … Bathrooms are chic. Wonderful food is served alongside the Bechstein in the beamed dining room … a stylish spot from which to explore the country.’
Alastair Sawday’s Special Places to Stay: British Bed & Breakfast

'Dear Dr John & Mrs Eluned Rowlands, We're just writing to let you know that we've had a deeply complimentary letter, sprinkled with warm sentiments, about you and your home. I know that folk are far more likely to put pen to paper when they feel thay have a complaint, so this is praise indeed... we do appreciate that this glowing feedback is the result of your doing things extraordinarily well. Best wishes, Nicola Cross.'
Editor of Alastair Sawday's Special Places to Stay: BBB

‘… a superb bed and breakfast establishment that offers comfortable, spacious yet cosy, accommodation at affordable prices.’
Guide to Rural Wales (2007)

Dawn wâr y Goeden Eirin – un â greddf
  I greu ac i feithrin
  Hadau’r ardd, a dysg i drin
  Y Gymraeg ym myw’r egin.

Huw Meirion Edwards yn Ysgrifau Beirniadol XXVII (festschrift a gyflwynwyd i JR)

'Diolch o galon ichi, John a Luned, am y croeso tywysogaidd a gawsom acw'n ddiweddar. Fe aethoch i gryn drafferth i sicrhau noson gofiadwy ar gyfer Ngugi a chriw Ysgol y Gymraeg a gadawodd gydag argraff arbennig o'r ardal a'i lletygarwch. Rydych yn genhadon Cymreig tan gamp!'
Yr Athro Gerwyn Wiliams, Pennaeth Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Cymru Bangor

I will take the memories of your wonderful Welsh hospitality, John’s patience in helping me to pronounce the Welsh language, and above all … the music, both at Bryn’s Opera Gala and here at Y Goeden Eirin, which made me have a “calon hapus”. We’ll meet again.
Cimarose from the Netherlands and Barcelona

Bodlonwyd y Tarw a’r Llew mas draw … Sul a Llun i’w cofio.’
Elin a John Hefin

'Mae croeso anghyffredin
A bord yn ffit i’r brenin
A’r gwely cyfforddusa ‘rioed
Wrth droed Y Goeden Eirin.'
Dic Jones a Siân, Blaenannerch

Llety ardderchog ymhob ystyr. Llond lle o groeso (a’r pictiwrs ar y walydd yn fonws!).’ Anne a John Breese

Wonderful to stay in your SIX STAR “cowshed”! Where else could one find a Bechstein Grand in the breakfast room?
Peter Fisher (violinist)

Lovely rooms, delicious breakfast, fabulous countryside and such kind and generous hospitality.
Peter Hewitt (pianist) Croeso Cymru/Visit Wales Pedair Seren Gwely a Brecwast